Hoogwater: SKEIRON als waakhond?

Drone

9 juni 2016

Vorige week stonden de Nederlandse rivierdijken flink onder druk na een historische hoeveelheid neerslag in korte tijd. De waterstanden liepen snel op en in de Duitse plaats Hamminkeln dreigden de dijken van de rivier Issel zelfs te breken. In dergelijke gevallen is het voor de verantwoordelijke instanties van belang de situatie nauwkeurig te observeren middels allerlei metingen.

Onze SKEIRON kan in de nabije toekomst in deze situaties een belangrijke rol vervullen. De machine biedt naast het produceren van energie tevens andere functionaliteiten. Vanuit de lucht zijn grote oppervlakken af te scannen. Daarmee kan men bij een situatie als extreem hoogwater een met sensoren uitgeruste SKEIRON oplaten om de situatie te monitoren. Op hotspots zou een airborne meetsysteem cirkelen, om verschillende parameters met betrekking tot sterkte van de dijken te bewaken, zoals bijvoorbeeld waterstand, staat van vegetatie, verzakkingen, verplaatsingen en mate van verzadiging.

In onze visie is SKEIRON een multi-inzetbaar platform, die potentieel ook geschikt is voor zaken als bijvoorbeeld crowd control, bewaking, wind- en luchtmetingen. Dit alles natuurlijk met in achtneming van de regels met betrekking tot het gebruik van airborne systemen.