LANBASe – de verbindende schakel

LANBASe is ontwikkeld in opdracht van de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond. Het is de verbindende schakel tussen de gemeenschappelijke meldkamer en de buitenwereld. Veiligheid en daarbij een zekere verbinding staan voorop bij de LANBASe. De applicatie stuurt de juiste velden (dat) vanuit GMS door en krijgt antwoord als het bericht ontvangen is.

De LANBASe verwerkt alarmmeldingen die vanuit een meldkamer naar kazernes gestuurd worden. De modules verzorgen bij het ontvangen van een alarmmelding een directe terugkoppeling naar de decentrale meldkamer. Door een directe terugkoppeling te geven aan de meldkamer zijn het dataverkeer van hulpverleningsorganisaties te monitoren en waar nodig bij te sturen. Na ontvangst van de melding op de kazerne worden door de LANBASe lokale systemen waaronder aftelklokken, alarmen en verkeersinstallaties aangestuurd.

De LANBASe fungeert als een hub in een netwerk en wordt tevens met dedicated software ingezet in onder andere industriële- en verkeersinfra-omgevingen waarbij datastromen en programmeertalen met elkaar gekoppeld worden.

Snel
De LANBASe is sneller dan het P2000-bericht, omdat het bericht direct verschijnt. Dit in combinatie met de unieke terugkoppeling zorgt voor een zekere verbinding.

Besloten netwerk
Door het gebruik van een besloten netwerk is de LANBASe veilig in gebruik. In het netwerk bevinden zich alleen de modules van de LANBASe en de applicatie-kazernealarmering.

Spraakcomputer
De geleverde spraakcomputer kan per prioriteit verschillende alarmtonen genereren. Men weet dan direct om welk incident het gaat en kan hier juist op anticiperen. Dit verhoogt de efficiëntie en effectiviteit van een alarm.

FSM- en FDM-besturingseenheden
De LANBASe kan bestaande besturingseenheden FSM en FDM aansturen. Ook gebruikers van andere specifieke hardware kunnen gebruik maken van de LANBASe. Vraag naar de mogelijkheden voor maatwerk.

Kazernealarmering, hoe werkt dat?
De gemeenschappelijke meldkamer alarmeert de brandweerkazerne en krijgt direct een terugkoppeling van de LANBASe dat de melding is ontvangen. De LANBASe in de kazerne controleert het bericht en zet dit door naar de spraakcomputer en de verlichting in het gebouw. Op die manier zal niemand de melding missen. LANBASe geeft een hele specifieke melding om effectiviteit en efficiëntie te vergroten. Na het ontvangen van een P2000-bericht voor herbezetting wordt alleen de toegangspoort naar het kazerneterrein en de bijbehorende verlichting geactiveerd.

De LANBASe is ontwikkeld in samenwerking met partner HR-Electronics.