Een terrein dat in de wereld van vandaag steeds belangrijker wordt is dat van de Embedded Systems. Embedded Systems zijn stukjes hardware en/of software, toegepast in bestaande apparaten. Hierbij worden software en hardware gecombineerd om het eindproduct een vorm van intelligent gedrag mee te geven. In de regel wordt het gebruikt om verschillende systemen met elkaar te laten samenwerken.

Ongemerkt raken deze intelligente systemen steeds meer verweven met een groot deel van ons dagelijks leven. In de meeste elektronische huishoudelijke apparaten zitten ze immers al verwerkt. De opkomst van het Internet of Things draagt bij aan het snel toenemende belang van Embedded Systems. In de industrie wordt bovendien steeds meer mogelijk door de beperkte ruimte dat het inneemt, evenals gebruiksgemak en snel dalende kosten.

Bij Embedded Systems is het van belang dat ze onafhankelijk zijn van de gevestigde besturingssystemen en daardoor inzetbaar zijn voor verschillende toepassingen. Daarnaast moet het mogelijk zijn tussen verschillende soorten systemen te communiceren.

Wat wij voor u kunnen betekenen? Dany Brugman beantwoordt al uw vragen met betrekking tot Embedded Systems.

  • Telefoon

    0314 – 820212

Lees  hieronder meer over de ontwikkeling van Embedded Systems binnen QConcepts:

Certificering

Certificeerbaarheid van de systemen die ontwikkeld worden is erg belangrijk. Vanaf het begin van het proces wordt hier rekening mee gehouden. Alle producten die we in de markt zetten moeten ten minste een CE-markering hebben. Testen die niet in-house kunnen, worden bij een aangemelde keuringsinstantie (AKI) gedaan.

Proces

Bij het ontwikkelen van Embedded Systems staan de wensen van deklant centraal. Om te garanderen dat wij met de klant op één lijn zitten doorlopen we bij een klantvraag de volgende stappen:

  1. In een persoonlijk gesprek licht de klant toe wat het probleem is en geven wij vast aan wat er globaal mogelijk.
  2. Door middel van een requirementsonderzoek moet duidelijk worden de behoeften van de stakeholders en de specificaties van het project onderzocht. Wat zijn de verwachtingen van de stakeholders, waar moet het systeem aan voldoen?
  3. Het onderzoek wordt omgezet in een universele werkplanning. Dat is een planning van het gehele project met de meetbare milestones, waarbij in een aantal stappen naar het eindproduct wordt gewerkt. Hierop worden deadlines en communicatiemomenten vooraf vastgesteld. Bij een akkoord van de klant gaan we hiermee aan de slag.
  4. Het ontwerpen van het systeem. Eerst ontwikkelen we de hardware, daarna het elektrisch schema en het pcb-ontwerp. Parallel daaraan wordt de software ontwikkeld. Op het moment dat de hardware geassembleerd is wordt de software uitvoerig op de hardware getest.
  5. Het product wordt opgeleverd. Indien nodig komen we het product op locatie in bedrijf stellen. De eindgebruiker wordt altijd uitvoerig geïnstrueerd en producten worden altijd geleverd met gebruikershandleiding.
  6. Nazorg en validatie: Ook na afronding van het project zijn we bereikbaar voor het geven van informatie rond het geleverde.

Projecten

De Embedded Systems die QConcepts ontwikkelt, worden onder andere ingezet bij dronebesturing, actuatorsystemen, displayoplossingen, visualisatie van verschillende grootheden, bewegingscontrole en datalogging/procescontrole.

Twee voorbeelden van projecten waar we erg trots op zijn:

De LANBASe is een platform voor het verbinden van twee systemen met elkaar. Dit platform is ontwikkeld in opdracht van de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond. Middels de LANBASe worden het meldkamersysteem en de brandweerkazerne met elkaar gekoppeld. Door middel van de Embedded Systems vindt synergie plaats tussen deze twee systemen en kan de brandweer betrouwbaarder en efficiënter opereren.

De LANBASe is op zo’n manier ontwikkeld dat het op eenvoudige wijze met kleine aanpassingen gebruikt kan worden voor andere toepassingen.

Prepreg-oven ontwikkeld voor het uitharden van composietproducten die volgens de prepreg-methoden zijn gemaakt.