Embedded systems zijn niet meer weg te denken uit het dagelijkse leven. Het is overal, ook al herken je het wellicht niet. Het zit in je smartphone, auto en zelfs in speelgoed. De systemen zijn ontwikkeld om een specifieke taak uit te voeren. Software en hardware worden gecombineerd om het eindproduct een vorm van intelligent gedrag mee te geven, bijvoorbeeld om verschillende systemen met elkaar te laten samenwerken.

Automatische systemen nemen in snel tempo repeterende werkzaamheden van medewerkers uit handen. Automatisering wordt mede mogelijk gemaakt door embedded systems. Deze smart systemen vergroten de efficiëntie en verlagen de kosten binnen organisaties.

De systemen worden vaak geïmplementeerd op een microcontroller, aangevuld met bijbehorende elektronica, bijvoorbeeld sensoren en actuatoren. Door ze te implementeren op een micro processor kan gedefinieerd en stabiel gedrag gegarandeerd worden. Ook helpt het systeem om taken uit te voeren met een zeer laag energieverbruik.

QConcepts ontwikkelt op maat gemaakte hardware en firmware om te voldoen aan de klantbehoefte. Heeft u een probleem, inhoudelijke vragen of wilt u de mogelijkheden van embedded systems verkennen voor uw product? Neem dan contact op met één van onze specialisten bij QConcepts.

Wat wij voor u kunnen betekenen?

  • Telefoon

    0314 – 820212

Projecten waar wij erg trots op zijn:

De LANBASe is een platform voor het verbinden van twee systemen met elkaar. Dit platform is ontwikkeld in opdracht van de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond. Middels de LANBASe worden het meldkamersysteem en de brandweerkazerne met elkaar gekoppeld. Door middel van de Embedded Systems vindt synergie plaats tussen deze twee systemen en kan de brandweer betrouwbaarder en efficiënter opereren.

De LANBASe is op zo’n manier ontwikkeld dat het op eenvoudige wijze met kleine aanpassingen gebruikt kan worden voor andere toepassingen, zoals verkeerssystemen.

De Smart Curing Controller is een oven ontwikkeld voor het uitharden van composietproducten die volgens de prepreg-methode zijn gemaakt.

Lees hieronder meer over de ontwikkeling van Embedded Systems binnen QConcepts.

Certificering

Certificeerbaarheid van de systemen die ontwikkeld worden is erg belangrijk. Vanaf het begin van het proces wordt hier rekening mee gehouden. Alle producten die we in de markt zetten moeten ten minste een CE-markering hebben. Testen die niet in-house gedaan kunnen worden, worden bij een aangemelde keuringsinstantie (AKI) gedaan.

Proces

Bij het ontwikkelen van Embedded Systems staan de wensen van de klant centraal. Om te garanderen dat wij met de klant op één lijn zitten, doorlopen we bij een klantvraag de volgende stappen:

  1. In een persoonlijk gesprek licht de klant toe wat het probleem is en geven wij aan wat er globaal mogelijk is.
  2. Door middel van een requirementsonderzoek moet de behoeften van de stakeholders duidelijk worden en worden de specificaties van het project onderzocht. Wat zijn de verwachtingen van de stakeholders. Waar moet het systeem volgens hen aan voldoen?
  3. Het onderzoek wordt omgezet in een universele werkplanning. Dat is een planning van het gehele project met de meetbare milestones, waarbij in een aantal stappen naar het eindproduct wordt gewerkt. Hierin worden deadlines en communicatiemomenten vooraf vastgesteld. Bij een akkoord van de klant gaan we hiermee aan de slag.
  4. Het ontwerpen van het systeem. Eerst ontwikkelen we de hardware, daarna het elektrisch schema en het pcb-ontwerp. Parallel daaraan wordt de software ontwikkeld. Op het moment dat de hardware geassembleerd is, wordt de software uitvoerig op de hardware getest.
  5. Het product wordt opgeleverd. Indien nodig komen we het product op locatie in bedrijf stellen. De eindgebruiker wordt altijd uitvoerig geïnstrueerd en producten worden altijd geleverd met een gebruikershandleiding.
  6. Nazorg en validatie. Ook na afronding van het project zijn we bereikbaar voor het geven van informatie over geleverde product.

Projecten

De Embedded Systems die QConcepts ontwikkelt, worden onder andere ingezet bij dronebesturing, actuatorsystemen, displayoplossingen, visualisatie van verschillende grootheden, bewegingscontrole en datalogging/procescontrole.

Twee voorbeelden van projecten waar wij erg trots op zijn:

De LANBASe is een platform voor het verbinden van twee systemen met elkaar. Dit platform is ontwikkeld in opdracht van de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond. Middels de LANBASe worden het meldkamersysteem en de brandweerkazerne met elkaar gekoppeld. Door middel van de Embedded Systems vindt synergie plaats tussen deze twee systemen en kan de brandweer betrouwbaarder en efficiënter opereren.

De LANBASe is op zo’n manier ontwikkeld dat het op eenvoudige wijze met kleine aanpassingen gebruikt kan worden voor andere toepassingen.

Prepreg-oven is een oven ontwikkeld voor het uitharden van composietproducten die volgens de prepreg-methoden zijn gemaakt.