Ein Fachgebiet, das zunehmend an Bedeutung gewinnt, ist das der Embedded Systems. Mit diesen System werden Software und Hardware kombiniert, um das Endprodukt eine Form von intelligentem Verhalten zu geben. Unbemerkt werden diese Systeme verflochten mit einem großen Teil unseres Alltagslebens. Sie sind bereits in den meisten elektronischen Geräten verwendet. Die Enstehung des Internet of Things wird an die schnell wachsende Bedeutung von Embedded Systems beitragen. In der Industrie is immer mehr möglich, wegen der begrenzten Raum der die Systeme einnehmen, sowie Benutzerfreundlichkeit und schnell sinkende Kosten.

Ein spezialisiertes Team ist derzeit bei QConcepts in der Entwicklung dieser Systeme beschäftigt. Redundanz ist von großer Bedeutung bei der Verhinderung von Daten- oder Kontrolleverlust von Systemen und Prozessen. Software- und Hardware-basierte Redundanz von technischen Systemen ist ein wichtiges Thema innerhalb QConcepts. Weiterhin ist Zertifizierung der Systeme sehr wichtig.

QConcepts verfügt über Einrichtungen um Prototypen im eigenen Haus zu montieren. Vom Konzept bis zum serienreifen Produkt – die Möglichkeiten sind unbegrenzt. Anwendung von Embedded Systems bei QConcepts: Steuerung von Drohnen, Aktorik, Display-Lösungen, Visualisierung von verschiedener Größen, Bewegungssteuerung und Datenerfassung.

Lees hieronder meer over de ontwikkeling van Embedded Systems binnen QConcepts.

Certificering

Certificeerbaarheid van de systemen die ontwikkeld worden is erg belangrijk. Vanaf het begin van het proces wordt hier rekening mee gehouden. Alle producten die we in de markt zetten moeten ten minste een CE-markering hebben. Testen die niet in-house gedaan kunnen worden, worden bij een aangemelde keuringsinstantie (AKI) gedaan.

Proces

Bij het ontwikkelen van Embedded Systems staan de wensen van de klant centraal. Om te garanderen dat wij met de klant op één lijn zitten, doorlopen we bij een klantvraag de volgende stappen:

  1. In een persoonlijk gesprek licht de klant toe wat het probleem is en geven wij aan wat er globaal mogelijk is.
  2. Door middel van een requirementsonderzoek moet de behoeften van de stakeholders duidelijk worden en worden de specificaties van het project onderzocht. Wat zijn de verwachtingen van de stakeholders. Waar moet het systeem volgens hen aan voldoen?
  3. Het onderzoek wordt omgezet in een universele werkplanning. Dat is een planning van het gehele project met de meetbare milestones, waarbij in een aantal stappen naar het eindproduct wordt gewerkt. Hierin worden deadlines en communicatiemomenten vooraf vastgesteld. Bij een akkoord van de klant gaan we hiermee aan de slag.
  4. Het ontwerpen van het systeem. Eerst ontwikkelen we de hardware, daarna het elektrisch schema en het pcb-ontwerp. Parallel daaraan wordt de software ontwikkeld. Op het moment dat de hardware geassembleerd is, wordt de software uitvoerig op de hardware getest.
  5. Het product wordt opgeleverd. Indien nodig komen we het product op locatie in bedrijf stellen. De eindgebruiker wordt altijd uitvoerig geïnstrueerd en producten worden altijd geleverd met een gebruikershandleiding.
  6. Nazorg en validatie. Ook na afronding van het project zijn we bereikbaar voor het geven van informatie over geleverde product.

Projecten

De Embedded Systems die QConcepts ontwikkelt, worden onder andere ingezet bij dronebesturing, actuatorsystemen, displayoplossingen, visualisatie van verschillende grootheden, bewegingscontrole en datalogging/procescontrole.

Twee voorbeelden van projecten waar wij erg trots op zijn:

De LANBASe is een platform voor het verbinden van twee systemen met elkaar. Dit platform is ontwikkeld in opdracht van de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond. Middels de LANBASe worden het meldkamersysteem en de brandweerkazerne met elkaar gekoppeld. Door middel van de Embedded Systems vindt synergie plaats tussen deze twee systemen en kan de brandweer betrouwbaarder en efficiënter opereren.

De LANBASe is op zo’n manier ontwikkeld dat het op eenvoudige wijze met kleine aanpassingen gebruikt kan worden voor andere toepassingen.

Prepreg-oven is een oven ontwikkeld voor het uitharden van composietproducten die volgens de prepreg-methoden zijn gemaakt.